หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรของโรงเรียนมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ ผู้อำนวยการ และ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
บุคลากรของโรงเรียนมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ ผู้อำนวยการ และ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

         วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ และ พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ