หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิต รับการตรวจสุขภิบาลอาหาร จากสำนักงานเขตดุสิต
รร.สาธิต รับการตรวจสุขภิบาลอาหาร จากสำนักงานเขตดุสิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

         วันที่ 20 ธันวาคม 2562 อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตดุสิต ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และพยาบาลอนามัยโรงเรียน ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ทั้งด้านกายภาพ และ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา ปีการศึกษา 2562 ผลปรากฏการตรวจ ได้ผ่านทุกข้อ