หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

          ระหว่างวันพฤหัสบดีทึ่ 19-25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษา