หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียน ม.6 สอบชิงทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นักเรียน ม.6 สอบชิงทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

          วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้าสอบชิงทุนการศึกษาในโครงการทุน 5 ทศวรรษ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เข้ารับการทดสอบข้อเขียน โดยนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเรียนฟรี ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 2 ทุน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาดำเนินการสอบคัดเลือกให้ที่โรงเรียน ในการนี้ อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์สอบในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพข่าวจาก อ.จามร สิริกรรณะ