หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

             วันที่ 18 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับคะแนนสอบ การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รับรางวัลดังนี้

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

    1. ด.ช.พลวัฒน์ กิตตินันทะศิลป์ ม.2/3

    2. ด.ญ.ปาณิสรา แสงสว่าง ม.2/3

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

    1. ด.ญ.ณัชชา ดุลย์วารีทรัพย์ ม.2/3

    2. ด.ช.นาวี รังสิกลัส ม.2/3

    3. ด.ญ.ฟ้าสีฟ้า อบอาย ม.2/3

    4. ด.ช.อริยะวุฒิ วรกุลพิสุทธิ์ ม.2/3