หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กทม. เขต 1
นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กทม. เขต 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

            วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบ เกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภทหญิงล้วน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม และได้เข้ารอบไปแข่งระดับประเทศในเดือน มกราคม 2563 ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 ควบคุมและฝึกซ้อมโดย อาจารย์สมบัติ อุทาวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้

  • 1. ด.ญ. จิญสิราห์  ดวงธนวัฒน์     ม.1
  • 2. ด.ญ. ญาณิศา  อุ่นจิตต์พันธุ์     ม.3
  • 3. ด.ญ. สุกัลญา   อริวันนา         ม.3
  • 4. น.ส. พรรษชล  ศรีสาคร          ม.4
  • 5. น.ส. นันท์นภัส  วงแก้วเจริญ     ม.4
  • 6. ด.ญ. สุภาพรรณ  รัตนาวดี       ม.1 
  • 7. น.ส. บุณณภา  คงขำ             ม.4