หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการสาธิตปทุมวันเปิดกล่องนวัตกรรม2562
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการสาธิตปทุมวันเปิดกล่องนวัตกรรม2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:18

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ปี 2562 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ในงานนิทรรศการสาธิตปทุมวันเปิดกล่องนวัตกรรม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยมีอาจารย์ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา เป็นผู้ควบคุมทีม