หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 31 ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์ ณ รร.สาธิต มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 31 ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์ ณ รร.สาธิต มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:18

              ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562  นักกีฬาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 – ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ในพิธิเปิดวันที่ 8 ธันวาคม 2562  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ มอบหมายให้อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธิเปิดการแข่งขัน   และนอกจากนี้ พลตำรวจเอก ปรุง  บุญผดุง  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เดินทางมาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้

          สรุปผลการแข่งขัน

เหรียญทอง จำนวน 2 เหรียญ

กรีฑา กระโดดสูง ชาย ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชายระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

เหรียญเงิน จำนวน 9 เหรียญ

เทเบิลเทนนิส ประเภท หญิงคู่ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เทนนิส ประเภท ชายเดี่ยวระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
วอลเลย์บอล ประเภททีม หญิงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบดมินตัน ประเภท ชายเดี่ยวระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
แบดมินตัน ประเภท ชายเดี่ยวระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
บาสเกตบอล ประเภททีม หญิงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบดมินตัน ประเภท ชายคู่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมากรุก ประเภททีม 3 คนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรีฑา วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

เหรียญทองแดง จำนวน 9 เหรียญ


กรีฑา กระโดดสูง ชายระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

กรีฑา กระโดดสูง หญิงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

เทนนิส ประเภท ชายคู่ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

เทนนิส ประเภท ชายคู่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

กรีฑา วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

แบดมินตัน ประเภท หญิงเดี่ยวระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

แบดมินตัน ประเภท ชายคู่ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

แบดมินตัน ประเภท หญิงคู่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

กรีฑา วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชายระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


Download