หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม
ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:18

        วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม โดยมีคณะผู้บริหารฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ชี้แจงการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ จากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวปิดท้ายการประชุมในครั้งนี้