หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตฯสอบวัดความรู้และสัมภาษณ์พนักงานสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
โรงเรียนสาธิตฯสอบวัดความรู้และสัมภาษณ์พนักงานสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:18

          การสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณเงินรายได้)สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต. ในตำแหน่งอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร. โดยจัดสอบวัดความรู้และสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562. ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร15