หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:18

           วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักเรียน ร่วมงาน ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถม