หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดแข่งขันการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพ ชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดแข่งขันการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพ ชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-15 18:47:02

            วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) จัดโครงการเขียนเรียงความ และวาดภาพ ชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์สุชาติ นิลสำราญจิต รองผู้อำนวยการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ เป็นเกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในการประกวดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา