หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-14 17:58:16

          วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 8 คน  ได้แก่

1.ด.ญ. ปาลิตา พิมพ์เสน  ม.2/4
2.น.ส. ภัทรสุดา จ้อยสูงเนิน ม.6/3
3.นายยุทธนา ฟักคำ ม.6/4
4. นายกฤติน ศุขสถาน ม.6/5
5. เด็กชายรชต อนุชาติบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6. เด็กชายบุรวิตต์ สุดใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
7. เด็กหญิงวรฤทัย สุวรรณโณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
8. เด็กหญิงพิมพ์นารา แข็งเขตต์กิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6