หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-14 17:55:30

         วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดยมี ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพีธี พร้อมทั้ง รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย รวมทั้ง รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ตัวแทนนักเรียน และ พลตรีหญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่า วางพานพุ่มสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์