หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-14 17:36:32

          วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมี พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เป็นประธานในที่ประชุม