หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน
ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-14 17:21:37

       วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยคณะผู้บริหาร ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ให้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการในเดือนพฤศจิกายน และแผนการดำเนินงานต่างๆให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับทราบ