หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-25 08:40:24

            วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  

รายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียน

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

           1. เด็กหญิงธัญญรัญญ์  ธนวัตเธียรสิน  ม.2/3

           2. เด็กชายณชนก   กลัดสำเนียง  ม.3/2

           3. เด็กหญิงญาณิศา  อุ่นจิตต์พันธุ์  ม.3/3

อาจารย์ณัฏฐาภรณ์ ศรีชนะ  ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

           1. นายบวรนันท์  งิมขุนทด ม.6/3

           2. นายเดชชาตื  รัชอินทร์ ม.6/3

           3. นางสาวปารีณา  พรเฉิดฉาย ม.6/3

อาจารย์โสภาพรรณ เวชากุล  ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม