หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-25 08:31:38

          วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562