หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-25 08:26:50

           วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๕๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคาร ๓๑