หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียน
ประชุมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-24 12:30:44

          วันที่ 15 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ จัดโครงการ "ประชุมทบทวนและติดตามการจัดการเรียนการสอน ตาม Road Map ประจำปี 2560-2562" ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 วันนี้ในช่วงเช้า เป็นการประชุมเรื่องการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะผู้เรียน โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ และ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (มัธยม) มาให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ของโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน