หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ประชุมระดมความคิดร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ประชุมระดมความคิดร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:24

      วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ และ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดผู้บริหาร-บุคลากรรับมือการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จ.ชลบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21” มีผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นอกจากรับฟังบรรยายแล้วยังร่วมกันระดมความคิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเป็นผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในอนาคต

ภาพ/ข่าว : fanpage มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา