หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-16 18:53:59

             วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารร่วมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ในส่วนของงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายนโยบายและแผน  ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายโครงการภาคภาษาอังกฤษ  ซึ่งทุกงานร่วมช่วยกันสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาและการบริหารงานในส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น