หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-16 18:56:43

           มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14  ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

           ขอเชิญชวนนักเรียนระดับม.ต้น และม.ปลาย ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯเข้าร่วมแข่งขัน โดยสามารถติดต่อสมัครได้ที่ อาจารย์นัฐปภัสร์ ทับแอน    โทร.087-9239323   ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562