หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิต รับการรายงานการปิดการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รร.สาธิต รับการรายงานการปิดการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-16 19:01:38

            ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารายงานการปิดการตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติตามกฏระเบียบ ของการบริหารของโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program),เงินโครงการอาหารกลางวัน และกิจกรรมนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถมและมัธยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 15 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เป็นประธานในการรับฟังรายงานการปิดตรวจสอบในครั้งนี้