หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการภาคภาษาอังกฤษ จัดค่าย English Camp 2019 จ.กาญจนบุรี
โครงการภาคภาษาอังกฤษ จัดค่าย English Camp 2019 จ.กาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:29

          วันที่ 23-28 กันยายน 2562  โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  โดยกำหนดการระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3 และ วันที่ 26-28 กันยายน 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 4-5  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี