หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:29:19

          วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน เวลา 16.00 - 18.00 น. โดย มีรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างของโรงเรียน ชี้แจงผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและกำหนดการในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม และปิดท้ายการประชุมโดยผู้อำนวยการโรงเรียน