หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:29:19

        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนำเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนครั้งที่ 12” (MWITS Square 12th)  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีอาจารย์ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา เป็นผู้ควบคุมทีม