หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:29:19

        วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 (1st SGSC 2019) ณ.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น

     1. ด.ช. ณชนก กลัดสำเนียง

     2 ด.ช. คณิตพัฒน์ เตชะอัครเศรษฐ์

     3. ด.ช. อิทธิโชค นุชนา

     4. ด.ญ. ศุภิสรา การุณรังษ์วงศ์

    อาจารย์เพ็ญนภา หมีโต   ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

     1. นางสาวปารีณา พรเฉิดฉาย

     2. นางสาวรุจรวี ปฏิภาณจำรัส

     3. นางสาวมณธรา เกียรติเรืองชัย

     4. นางสาวณัฐณิชา เมืองชู

อาจารย์ยุทธนา รัตนสุวรรณ ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน