หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนตัวแทนประเทศไทยในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ได้รับโล่และถ้วยรางวัลในฐานะนักแสดงรับเชิญ
นักเรียนตัวแทนประเทศไทยในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ได้รับโล่และถ้วยรางวัลในฐานะนักแสดงรับเชิญ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:29:19

                สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 - 19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง ต้าเหลียน และปันจิน ประเทศจีน ร่วมกับนักเรียนจากนานาชาติทั้งหมด 15 ประเทศ และได้รับคัดเลือกเพื่อร่วมการแสดงในงาน Joy dancing Beijing 2019 และงาน The 4th red beach cup Dalian International Youth cultural exchange 2019 พร้อมทั้งได้รับโล่และถ้วยรางวัลในฐานะนักแสดงรับเชิญจากนานาชาติ ในการนี้ อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้มอบโล่และถ้วยรางวัลให้กับนักเรียน โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

               1. นายพรหมเมษ วุฒิกานากร ม.5/1

               2. นายสรรพวัต วงศ์สรรพสาคร ม.5/1

               3. นางสาวนรกมล ทัดพิทักษ์กุล ม.5/2

               4. นางสาวณสิกาญจน์ ปทุมทิพย์ธนนท์ ม.5/2

               5. นายชนทัช กล่อมจิตร์ ม.5/2

               6. นางสาวณิชกานต์ ฑีฆายุ ม.5/3

               7. นางสาวพลอยนภัส สุขชาญศิลป์ ม.5/4

               8. นางสาวสิระบุญลักษณ์ แก่งหินแก้ว ม.5/5

               9. นางสาวณิชารีย์ เกาเกลี่ยว ม.5/5

              10. นายเฉลิมลาภ แซ่เตียว ม.5/5