หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (TUGSELA)
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (TUGSELA)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:29:19

           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทดสอบองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (TUGSELA) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา เป็นผู้ควบคุมทีม