หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมกาบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ประชุมคณะกรรมกาบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:29:19

        วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และคณะทำงานชุดใหม่ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการเสนอชื่อ พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง เป็นนายกสมาคมฯ อีกวาระหนึ่ง