หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมวางแผนการพัฒนาแนวทางด้านวิชาการของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
ประชุมวางแผนการพัฒนาแนวทางด้านวิชาการของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:20

          วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมพร้อมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาแนวทางด้านวิชาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย