หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกสภา รับฟังรายงานจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครการค่ายวิทยศาสตร์ และให้โอวาทนักเรียนที่กำลังเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นายกสภา รับฟังรายงานจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครการค่ายวิทยศาสตร์ และให้โอวาทนักเรียนที่กำลังเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:20

        วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับฟังรายงานการเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน 2019 กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2562 และให้โอวาทแก่คณะนักเรียนที่จะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ซึ่งนักเรียนได้ทำการแสดงให้ท่านกร ทัพพะรังสี ได้รับชม และยังกล่าวชื่นชมนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุม ได้ออกแบบการแสดงได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม โรงเรียนสาธิตฯ ต้องขอขอบพระคุณ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เดินทางไปศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 

Download