หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ เข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ เข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:20

        วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ เข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และมอบประกาศนียบัตร อาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC และมอบประกาศนียบัตรให้กับลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมอาสางานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี