หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียน ม.5 ฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ จากสถานที่จริง
นักเรียน ม.5 ฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ จากสถานที่จริง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:20

        วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านกีฬา ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก บางเขน กทม. เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและได้รับความรู้ ฝึกทักษะกีฬากอล์ฟจากสถานที่จริง