หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารโรงเรียนร่วมบันทึกรายการถวายพระพร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารโรงเรียนร่วมบันทึกรายการถวายพระพร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:20

            เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมบันทึกรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลในวาระสำคัญดังกล่าว

            ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมบันทึกรายการถวายพระพรฯ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง NBT พร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้


ขอบคุณภาพจาก : fanpage รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

fanpage มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข้อมูลจาก : fanpage สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สสสร.

Download