หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายกสภามหาวิทยาลัย
นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:20

               วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เด็กชายคุณานนต์ ลิ้มประสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จาก ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการทำชื่อเสียงด้านการแข่งขัน Robot. ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา( ฝ่ายมัธยม)

 ภาพ/ข่าว : Sidaporn Limprasong

Download