หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาธิตรวมใจถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
สาธิตรวมใจถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:20

         วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลการที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายความเคารพ พระฉายาลักษณ์ และ กล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอาเศียรวาท คณะผู้บริหาร อาจารย์บุคลากรและนักเรียนร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ต่อจากนั้นมีการแสดงรำถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีวงดุริยางค์โรงเรียนสาธิต บรรเลงเพลงในพิธี