หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

          วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เริ่มสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวันนี้เป็นการสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เริ่มสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   โดยการสอบกลางภาคเรียนจะสอบตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562