หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

         วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตดุสิต เข้าตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียนให้การต้อนรับ