หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

           วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์ ตอบปัญหา และวาดภาพ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดโพธิ์ ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยอาจารย์สมบัติ อุทาวัน ผู้ควบคุมและฝึกสอน