หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะแนวการอ่านหนังสือ เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยโดยรุ่นพี่
แนะแนวการอ่านหนังสือ เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยโดยรุ่นพี่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

           ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาแนะแนว โดย อาจารย์จามร สิริกรรณะ ได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่า เข้าแนะแนวเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การอ่านหนังสือ การแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดมากจนเกินไป ตลอดจนตอบข้อซักถามของน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อาจารย์จามร สิริกรรณะ รายงาน