หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หล่อเทียนจำนำพรรษา
หล่อเทียนจำนำพรรษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

            วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนสามารถร่วมทำบุญและหล่อเทียนพรรษาได้ที่ หน้าอาคาร 14 และทางโรงเรียนจะมีพิธีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562