หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

            วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแผนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร รวมทั้งให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรที่ช่วยกันปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา