หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รุ่นพี่แนะแนวการทำแฟ้มสะสมผลงาน และการจัดสรรเวลาอ่านหนังสือ
รุ่นพี่แนะแนวการทำแฟ้มสะสมผลงาน และการจัดสรรเวลาอ่านหนังสือ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

            ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ทางฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาแนะแนว โดย อาจารย์พชร วังมี ได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่า จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (นานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าแนะแนวเทคนิคการทำแฟ้มสะสมผลงาน การจัดสรรเวลาอ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความเครียดจากการอ่านหนังสือ ตลอดจนตอบข้อซักถามของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อาจารย์พชร วังมี รายงาน