หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

             วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม อาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ดำเนินการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกรรมการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 และกำหนดแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อรองรับการตรวจประเมินในรอบถัดไป