หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่
ป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

           วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 ด้วยความห่วงใยนักเรียน งานพยาบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์อริสา สินธุ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดหาเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ และลดปัญหาการแพร่เชื้อ บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ทางขึ้นอาคารเรียน และได้ให้แม่บ้าน ทำความสะอาดตามห้องเรียนต่างๆ ด้วย