หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนเรียนวิชา English tour guide ศึกษานอกสถานที่
นักเรียนเรียนวิชา English tour guide ศึกษานอกสถานที่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

             วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ในวิชา English tour guide สอนโดย อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถ.สามเสน นักเรียนได้เข้ารับชมวีดีทัศน์และฟังบรรยายจากนักจดหมายเหตุ รวมถึงได้สัมผัสเอกสารโบราณอายุกว่า 100 ปี