หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ม.1 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP
ม.1 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

            วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5) เข้ารับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ณ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการสอบครั้งนี้เพื่อนำผลสอบที่ได้มาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตได้จัดสอบเป็นประจำทุกปี เป็นการยกระดับมาตราฐานทางด้านภาษาอังกฤษ และเพิ่มศักยภาพของนักเรียน

Credit : ภาพถ่าย
อาจารย์น้ำผึ้ง ชูเลิศ