หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำธงวันมหิดล ณ รพ.ศิริราช
นักเรียนจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำธงวันมหิดล ณ รพ.ศิริราช

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

            เมื่อวันเสาร์ที่ 21 และ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำธงวันมหิดล (จิตอาสา) ซึ่งการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงพยาบาลศิริราช ได้ติดต่อมายังโรงเรียนเพื่อชื่นชมนักเรียนในการทำกิจกรรม โดยนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือกิจกรรมจนเสร็จสิ้น เรียบร้อย ช่วยเก็บขยะ เป็นอย่างดีเยี่ยม ทางโรงพยาบาลจึงได้ขอขอบคุณโรงเรียนและผู้ปกครองที่ได้อบรมสั่งสอนให้เด็กมีระเบียบวินัยและมีจิตอาสาอย่างแท้จริง พร้อมทั้งผู้ปกครองที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยังสนับสนุนขนมปังฟาร์มเฮ้า จำนวน 500 ชิ้น เพื่อให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำธงวันมหิดล โรงเรียนขอชื่นชมในการทำความดีและการเป็นจิตอาสาในครั้งนี้